KNGU district Oost
U bent hier:Home » Trainer / Coach » Wedstrijdzaken » Turnen Dames

Turnen Dames

Toestelkampioenschappen Turnen Dames 2015
In mei en juni zullen de toestelkampioenschappen Turnen Dames in district Oost weer georganiseerd worden. Er kan nu hiervoor ingeschreven worden via het KNGU-loket. De sluitingsdatum is 23 maart 2015 voor de 1e t/m 4e divisie en 7 april 2015 voor de 4e t/m 6e divisie. >>>Meer informatie

Ook dit jaar geldt: wie het eerst komt wie het eerst maalt en vol is vol!

Voor vragen: turnendamesoost@gmail.com

Wedstrijdprogramma TD seizoen 2015-2016

 • Conceptplanning 2015-2016 Overijssel
 • Conceptplanning 2015-2016 Gelderland Midden
 • D4 oefenstof Turnen Dames
  Download hier de definitieve versie van de D4 oefenstof Turnen Dames.

  Indeling Gelderland Midden seizoen 2014-2015
  Download hier de indeling voor Gelderland Midden:
  - 4e divisie
  - 5e en 6e divisie

  Clubteamwedstrijd
  Er kan ingeschreven worden voor de clubteamwedstrijd 2014. Download hier het sprongenoverzicht en het inschrijfformulier.
  Uiterste inschrijfdatum is 30 september 2014.
  Inschrijfformulier sturen naar: turnendamesoost@gmail.com.  

  FIG-reglement TD
  Hierbij de link naar het FIG-reglement Turnen Dames van augustus 2014.

  Wedstrijdprogramma TD seizoen 2014-2015 
  Dit is het wedstrijdprogramma voor Overijssel en Gelderland. Er kan dus nog wat in gewijzigd worden! We zijn voor een aantal wedstrijden (in kleur) nog op zoek naar organiserende verenigingen. Wanneer niemand zich meldt om één van deze wedstrijden te organiseren, zullen wij genoodzaakt zijn om deze wedstrijd uit het programma te halen. Wanneer uw vereniging bereid is om een wedstrijd te organiseren, mail dat dan naar Ingrid Dekker (idekker@oost.kngu.nl).

  Aanpassingen en ontwikkelingen oefenstof Turnen Dames 2014-2015
  Na het eerste seizoen met de nieuwe oefenstof en reglementen, heeft een evaluatie plaatsgevonden. Voor deze evaluatie heeft de landelijke commissie vanuit districten, verenigingen, juryleden en trainers opmerkingen en aanvullingen op de huidige oefenstof ontvangen. Voor deze inzendingen is de commissie alle mensen dankbaar.

  De evaluatie is uitgevoerd met de volgende uitgangspunten in het achterhoofd:
  - De wijzigingen moeten niet leiden tot fundamentele veranderingen, aangezien vele vrijwilligers (o.a. trainers en juryleden) deze zaken weer moeten doorgronden;
  - De wijzigingen moeten bijdragen aan het eenvoudiger organiseren van wedstrijden;
  - De wijzigen moeten ten gunste van turnsters en juryleden komen.

  Dit alles heeft geleid dat geen rigoureuze wijzigingen worden doorgevoerd, maar vooral de voornaamste knelpunten worden opgelost en waar nodig de oefenstof wordt verduidelijkt. Hierbij realiseert de landelijke commissie zich dat niet aan alle ingebrachte voorstellen tegemoet kan worden gekomen.

  Voor de keuze oefenstof worden o.a. de volgende wijzigingen (op hoofdlijnen) doorgevoerd:
  - Aanvulling en/of aanpassing op elementen vanuit het FIG-reglement.

  Voor de voorgeschreven oefenstof worden de volgende wijzigingen (op hoofdlijnen) doorgevoerd:
  - Het toevoegen van met name extra plus bij rekstok en brug;
  - Bij sprong zijn maximaal twee opstellingen in de D-oefenstof opgenomen;
  - De balkoefening van pupil N1 wordt ingekort;
  - Acro- en dansseries bij balk worden voor diverse niveaus in de N1 en N2 aangepast.

  Voor zowel keuze als voorgeschreven oefenstof geldt:
  - Aanvulling op de artistieke presentatie en choreografie op balk en vloer;
  - Een toestel specifieke aftrek/wijziging op brug.

  Download hier een compleet overzicht van de aanpassingen. De uitwerking in de beschrijving van de oefenstof wordt de komende weken dienovereenkomstig aangepast. Uiterlijk 1 september zijn de nieuwe bestanden op de website beschikbaar.

  Verder heeft de landelijke commissie besloten om wedstrijdsysteem met één niveau uit te breiden met oefenstof voor alle categorieën. Hetgeen betekent dat voor instap een D3-niveau komt en voor andere categorieën een D4-niveau. De uitwerking van deze oefenstof wordt opgepakt met een afvaardiging van meerdere mensen uit de districten onder leiding van de landelijke commissie. Hierbij is het streven om in november 2014 de uitwerking gereed te hebben. De oefenstof is dan reeds te gebruiken in het jaar 2015.

  Als laatste wordt voor alle disciplines binnen de KNGU hard gewerkt aan het ontwikkelen van basis beweegvormen. Deze beweegvormen sluiten aan bij het beweegdiploma voor de leeftijd 3 en 4 jaar. Voor de leeftijd vanaf 5 jaar kunnen deze beweegvormen een invulling gaan geven aan recreatieve lessen alsmede een mogelijkheid om op vereniging-, rayon-, regio- of districtsniveau prestatiemomenten te organiseren. De basis beweegvormen worden met name gemaakt voor KNGU-leden die 1 uur per week les volgen. Hierbij is het streven om in november 2014 de eerste fase van de uitwerking gereed te hebben.

  Promotie- en degradatieregeling 2014-2015
  Vanuit de landelijke technische commissie Turnen Dames is de promotie- en degradatieregeling vastgesteld voor seizoen 2014 - 2015:
  Promotieregeling 2014-2015
  Degradatieregeling 2014-2015

  Aanvraagformulier dispensatie 2014-2015 
  Hieronder treft u het formulier aan voor het aanvragen van een afwijking van de promotieregeling of degradatieregeling. Een afwijking kan enkel aangevraagd worden overeenkomstig hetgeen opgenomen in de regelingen. Een verzoek dient voor 1 oktober 2014 ingediend te zijn via secretariaat van de werkgroep wedstrijdzaken van de LTCTD (wedstrijdzaken@turnendames.nl).
  Aanvraagformulier dispensatie 2014-2015

  Gewijzigde oefenstof pré-instap, maart 2014
  Gewijzigde oefenstof vloeroefening D1 pré-instap.

  Bepalingen per toestel NTS 2013, februari 2014
  Download hier een nieuw exemplaar aan van de Bepalingen per toestel.
  Hierin is een wijziging aangebracht t.a.v. de hoogte van de brugligger. Deze wijziging is met geel gemarkeerd.

  Reden voor de aanpassing is dat de Landelijke Technische Commissie signalen kreeg dat de situatie onveilig is voor lange turnsters.
  Tevens t.b.v. de voortgang van wedstrijden; de benodigde tijd voor het verzetten van toestellen, wordt hierdoor voorkomen.

  Lange mat oefenstof pré-instap

  De vloeroefening van niveau instap D1 is omgeschreven naar een lange mat oefening, zodat de pré-instapwedstrijden in een sporthal georganiseerd kunnen worden. Hier kunt u de lange mat versie van niveau D1 downloaden. LET OP: deze oefening wordt alleen bij de pré-instapwedstrijden geturnd en geldt dus NIET voor de categorie instap D1.

  • Nijntje ambassadeur van het Beweegdiploma
  • Kellogs 130 x 66
  • gk
  • jansen
  • zlotto
  • psb