KNGU district Oost
U bent hier:Home » Trainer / Coach » Wedstrijdzaken » Turnen Dames

Turnen Dames

FIG-reglement TD
Hierbij de link naar het FIG-reglement Turnen Dames van augustus 2014.

Concept Wedstrijdprogramma TD seizoen 2014-2015, versie 19 augustus 2014. Dit is het concept-wedstrijdprogramma voor Overijssel en Gelderland. Er kan dus nog wat in gewijzigd worden! We zijn voor een aantal wedstrijden (in kleur) nog op zoek naar organiserende verenigingen. Wanneer niemand zich meldt om één van deze wedstrijden te organiseren, zullen wij genoodzaakt zijn om deze wedstrijd uit het programma te halen. Wanneer uw vereniging bereid is om een wedstrijd te organiseren, mail dat dan naar Ingrid Dekker (idekker@oost.kngu.nl).

Aanpassingen en ontwikkelingen oefenstof Turnen Dames 2014-2015
Na het eerste seizoen met de nieuwe oefenstof en reglementen, heeft een evaluatie plaatsgevonden. Voor deze evaluatie heeft de landelijke commissie vanuit districten, verenigingen, juryleden en trainers opmerkingen en aanvullingen op de huidige oefenstof ontvangen. Voor deze inzendingen is de commissie alle mensen dankbaar.

De evaluatie is uitgevoerd met de volgende uitgangspunten in het achterhoofd:
- De wijzigingen moeten niet leiden tot fundamentele veranderingen, aangezien vele vrijwilligers (o.a. trainers en juryleden) deze zaken weer moeten doorgronden;
- De wijzigingen moeten bijdragen aan het eenvoudiger organiseren van wedstrijden;
- De wijzigen moeten ten gunste van turnsters en juryleden komen.

Dit alles heeft geleid dat geen rigoureuze wijzigingen worden doorgevoerd, maar vooral de voornaamste knelpunten worden opgelost en waar nodig de oefenstof wordt verduidelijkt. Hierbij realiseert de landelijke commissie zich dat niet aan alle ingebrachte voorstellen tegemoet kan worden gekomen.

Voor de keuze oefenstof worden o.a. de volgende wijzigingen (op hoofdlijnen) doorgevoerd:
- Aanvulling en/of aanpassing op elementen vanuit het FIG-reglement.

Voor de voorgeschreven oefenstof worden de volgende wijzigingen (op hoofdlijnen) doorgevoerd:
- Het toevoegen van met name extra plus bij rekstok en brug;
- Bij sprong zijn maximaal twee opstellingen in de D-oefenstof opgenomen;
- De balkoefening van pupil N1 wordt ingekort;
- Acro- en dansseries bij balk worden voor diverse niveaus in de N1 en N2 aangepast.

Voor zowel keuze als voorgeschreven oefenstof geldt:
- Aanvulling op de artistieke presentatie en choreografie op balk en vloer;
- Een toestel specifieke aftrek/wijziging op brug.

Download hier een compleet overzicht van de aanpassingen. De uitwerking in de beschrijving van de oefenstof wordt de komende weken dienovereenkomstig aangepast. Uiterlijk 1 september zijn de nieuwe bestanden op de website beschikbaar.

Verder heeft de landelijke commissie besloten om wedstrijdsysteem met één niveau uit te breiden met oefenstof voor alle categorieën. Hetgeen betekent dat voor instap een D3-niveau komt en voor andere categorieën een D4-niveau. De uitwerking van deze oefenstof wordt opgepakt met een afvaardiging van meerdere mensen uit de districten onder leiding van de landelijke commissie. Hierbij is het streven om in november 2014 de uitwerking gereed te hebben. De oefenstof is dan reeds te gebruiken in het jaar 2015.

Als laatste wordt voor alle disciplines binnen de KNGU hard gewerkt aan het ontwikkelen van basis beweegvormen. Deze beweegvormen sluiten aan bij het beweegdiploma voor de leeftijd 3 en 4 jaar. Voor de leeftijd vanaf 5 jaar kunnen deze beweegvormen een invulling gaan geven aan recreatieve lessen alsmede een mogelijkheid om op vereniging-, rayon-, regio- of districtsniveau prestatiemomenten te organiseren. De basis beweegvormen worden met name gemaakt voor KNGU-leden die 1 uur per week les volgen. Hierbij is het streven om in november 2014 de eerste fase van de uitwerking gereed te hebben.

Promotie- en degradatieregeling 2014-2015
Vanuit de landelijke technische commissie Turnen Dames is de promotie- en degradatieregeling vastgesteld voor seizoen 2014 - 2015:
Promotieregeling 2014-2015
Degradatieregeling 2014-2015

Aanvraagformulier dispensatie 2014-2015 
Hieronder treft u het formulier aan voor het aanvragen van een afwijking van de promotieregeling of degradatieregeling. Een afwijking kan enkel aangevraagd worden overeenkomstig hetgeen opgenomen in de regelingen. Een verzoek dient voor 1 oktober 2014 ingediend te zijn via secretariaat van de werkgroep wedstrijdzaken van de LTCTD (wedstrijdzaken@turnendames.nl).
Aanvraagformulier dispensatie 2014-2015

Gewijzigde oefenstof pré-instap, maart 2014
Gewijzigde oefenstof vloeroefening D1 pré-instap.

Bepalingen per toestel NTS 2013, februari 2014
Download hier een nieuw exemplaar aan van de Bepalingen per toestel.
Hierin is een wijziging aangebracht t.a.v. de hoogte van de brugligger. Deze wijziging is met geel gemarkeerd.

Reden voor de aanpassing is dat de Landelijke Technische Commissie signalen kreeg dat de situatie onveilig is voor lange turnsters.
Tevens t.b.v. de voortgang van wedstrijden; de benodigde tijd voor het verzetten van toestellen, wordt hierdoor voorkomen.

Indeling 5e divisie seizoen 2013-2014
Hier kunt u de indeling van de 5e divisie TD voor het seizoen 2013-2014 downloaden.
Gelderland Midden 1
Gelderland Midden 2
Gelderland Midden zondag

Brevetverlenging turnen dames
TD 1
Voor het verlengen van het TD1 brevet hebben zo’n 900 juryleden de startbijeenkomst bijgewoond. Het tweede deel voor deze brevetverlenging wordt via internet gedaan door middel van het maken van een eindtoets. Deze eindtoets bestaat uit 20 vragen, waarvan 70% goed moet zijn om te slagen. De toets is ondertussen gereed maar zit nog in de testfase voor oplevering. In afstemming met betrokkenen heb ik het besluit genomen de eindtoets per 1 februari 2014 beschikbaar te stellen. Je ontvangt persoonlijk een mail zodra de eindtoets beschikbaar is en kunt tot 1 juli de eindtoets doen om dat geldige brevet te halen. Met ingang van het seizoen 2014-2015 moet vervolgens ieder jurylid een geldig brevet hebben om te mogen jureren.

Procedure wedstrijden seizoen 2013 - 2014
Om de wedstrijden voor onze sporters niet in gevaar te brengen ben je met je huidige brevet gedurende het gehele wedstrijdseizoen 2013 – 2014 inzetbaar als jurylid. Voorwaarde is wel dat je een startbijeenkomst voor brevetverlenging moet hebben gevolgd. In aanvulling hierop geef ik de districten het advies om gedurende het resterende deel van het wedstrijdseizoen 2013 - 2014 juryleden de mogelijkheid te bieden voor het opdoen van ervaringen door schaduw jureren mogelijk te maken.

Mogelijkheid tot oefenen
Om goed voorbereid te zijn op de eindtoets kun je gebruik maken van de digitale modules die beschikbaar zijn in het klaslokaal van de campus. In deze modules is ook de mogelijkheid ingebouwd voor een oefentoets. Deze oefentoetsen zijn uitermate geschikt om je voor te bereiden op de afrondende toets voor brevetverlenging.
Mocht je de startbijeenkomst gemist hebben en toch je jurybrevet willen verlengen, neem dan contact op met de DMO-er in het district en dit melden. Zij legt hiervan een lijst aan om zo nodig, vooraf gegaan door oefensessies, extra startbijeenkomsten en toetsen te plannen.

TD2 en TD3
Deze maand wordt de geplande reeks brevetverlengingen afgerond en in vervolg hierop zullen de betreffende juryleden in januari het tot en met 31 december 2017 geldige brevet ontvangen.
Voor TD2 en TD3 geldt dezelfde procedure als voor TD1 (zie: boven “procedure wedstrijden”). Ieder TD2 en TD3 jurylid krijgt tot 1 juli 2014 de gelegenheid de toets (praktijk en theorie) als nog te maken om daarmee het brevet te verlengen.
Mocht je de startbijeenkomst gemist hebben en toch je jurybrevet willen verlengen, neem dan contact op met de DMO-er in het district en dit melden. Zij legt hiervan een lijst aan om zo nodig, vooraf gegaan door oefensessies, extra startbijeenkomsten en toetsen te plannen.
De TD1 modules zullen op de campus beschikbaar blijven. Zo kan je met betrekking tot de voorgeschreven oefenstof altijd even oefenen voor een wedstrijd. Dit geldt nu alleen voor de TD1 maar te zijner tijd komen er ook modules voor de TD2 en de TD3.

Juryopleidingen turnen dames
De ontwikkelde modules voor brevetverlenging worden ook gebruikt als opleidingsmodules voor de TD1, TD2 en de TD3. De TD1 opleiding zal een combinatie zijn van een aantal contactmomenten en het doornemen van de digitale modules en zal starten medio januari 2014.
Pas als de TD1-cursus staat, wordt een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van de TD2- en TD3-cursus. Vóór aanvang van het seizoen 2014-2015 zullen deze cursussen worden georganiseerd èn aangeboden.

Tot slot
Dit is in overleg met de landelijke technische Commissie Turnen Dames tot stand gekomen.
Wij hopen je langs deze weg, voor nu, voldoende te hebben geïnformeerd.

Noël van Tilburg, KNGU Programmamanager Clubmanagement

Indeling 4e divisie seizoen 2013-2014

Hier kunt u de indeling van de 4e divisie TD voor het seizoen 2013-2014 downloaden.

Draaiboek wedstrijdorganisatie TD 2013-2014
U kunt vanaf heden het draaiboek voor de wedstrijdorganisatie van Turnen Dames voor het seizoen 2013-2014 downloaden.

Promotie/degradatie niveau 9 keuze
Dit jaar hebben we in district Oost een pilot gedraaid voor keuze niveau 9. In de promotie-/degradatieregeling staat bij niveau 9 de puntentotalen van de voorgeschreven oefenstof en is daardoor niet toepasbaar voor district Oost. De districts technische commissie Turnen Dames heeft daarom voor jeugd, junior en senior niveau 9 een aangepaste regeling.
Voor dit niveau komt de verplichting van automatische promotie te vervallen. Vrijwillige promotie is mogelijk als de puntenlimiet van niveau 8 is behaald, te weten 39.70 punten. Deze grens geldt voor jeugd, junior en senior. Indien een turnster meer dan 39,70 punten heeft gescoord bij één van de wedstrijden, mag de turnster in seizoen 2013-2014 een divisie hoger uitkomen.
Degraderen is niet aan de orde voor dit niveau.

Inschrijfformulieren wedstrijden 2013-2014
In 2013-2014 zal een groot deel van de inschrijvingen Turnen Dames gaan verlopen via het KNGU-loket. Voor een aantal wedstrijden dient men nog in te schrijven via de daarvoor beschikbaar gestelde inschrijfformulieren. Gedurende het seizoen kunt u hier de formulieren downloaden.

 Uiterste inschrijfdatum:  Inschrijfformulier 
 30 september 2013  Inschrijfformulier TD Clubteams 9 en 10 november 2013 

Lange mat oefenstof pré-instap
De vloeroefening van niveau instap D1 is omgeschreven naar een lange mat oefening, zodat de pré-instapwedstrijden in een sporthal georganiseerd kunnen worden. Hier kunt u de lange mat versie van niveau D1 downloaden. LET OP: deze oefening wordt alleen bij de pré-instapwedstrijden geturnd en geldt dus NIET voor de categorie instap D1.  • Nijntje ambassadeur van het Beweegdiploma
  • Kellogs 130 x 66
  • gk
  • jansen
  • zlotto
  • psb